Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Cesta za poznáním i sportem v ZŠ a MŠ Čejč

22. 9. 2021

V tomto školním roce byl náš Letní kemp zaměřen především na společenské vědy. Žáci měli možnost hlouběji proniknout do významných regionálních událostí naší historie.

V první části kempu se seznámili se životem T. G. Masaryka, který se v Čejči učil kovářem. Druhá část kempu byla zaměřena na pověsti města Brna - našeho krajského města. V Brně jsme navštívili památky v centru a také vědecko-zábavní park Vida, kde si děti zkusily např. rozdělat oheň bez pomoci zápalek či sestavit malou vzducholoď z čajového sáčku.

Jeden den jsme se také věnovali angličtině. Žáci si prostřednictvím netradičních výukových metod zopakovali slovní zásobu na téma "food and drinks". Tyto hlavní vzdělávací aktivity byly doplněny pohybovými a pracovními činnostmi. Děti měly možnost zaskákat si v Hodoníně v jump parku na trampolínách pod vedením zkušeného lektora, vykoupat se v bazéně, usmažit si palačinky ve školní kuchyni či ušít českou vlajku.

Markéta Prčíková, pedagog

 

Zpět