Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Letní kempy 2021 na Základní škole v Terezíně

11. 10. 2021

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních sportovních klubů uspořádala naše škola v červenci a srpnu dvoutýdenní akci pod názvem Letní kempy.

Projekt byl určen žákům naší školy, kteří se tak o prázdninách mohli potkat se svými spolužáky a učitelkami a zažít školu trochu jinak. Cílem akce bylo usnadnit žákům návrat zpět do vzdělávacího procesu po neobvyklém školním roce, který strávili převážně doma u svých počítačů na online výuce, obnovit sociální kontakty, zopakovat a přiblížit některé okruhy učiva netradičním způsobem.

Výuku jsme pojali jako tematicky zaměřené dny spojené se zážitkovým učením. Děti se tak dozvěděly o historii města Terezín, navštívily muzeum i podzemní chodby, zopakovaly si znalosti z dopravní výchovy, které využily na dopravním hřišti, navštívily ZOO Děčín s výukovým programem, Vojenský dvorek v Terezíně, kde se dozvěděly spoustu informací o chovu domácích zvířat a vyzkoušely si třeba česání vlny nebo psaní husím brkem, prošly si stezku do Opárenského údolí, plnou úkolů a v neposlední řadě si zasportovaly.

Akce se zúčastnilo 31 dětí z 1. stupně. Oba dva týdny se velmi vydařily, nadšené byly nejen děti, jejich rodiče, ale i my učitelé, kteří celou akci naplánovali a zrealizovali. Takovéto akce mají opravdu smysl a pro děti byly velkým přínosem.

Mgr. Tereza Zimmermannová, pedagog 1. stupně

 

Zpět