Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Letní kempy 2021

2. 4. 2021

S odkazem na vypsanou výzvu MŠMT s názvem "Letní kempy 2021" navážeme o prázdninách letošního roku na velmi úspěšný projekt Vzdělávací dny AŠSK ČR. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

PRO PRŮBĚH PROJEKTU BUDOU PLATIT TYTO PARAMETRY

 • zajištění celodenní (8 hodin) péče o děti, složené z dopolední vzdělávací části a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám
 • program bude realizován ve skupinách složených z min. 15 závazně přihlášených dětí z I. a II. stupně škol
 • program musí být pro děti zajištěn 5 po sobě jdoucích kalendářních dní
 • realizace projektu pořádajícím subjektem může probíhat ve více týdnech
 • období realizace je stanoveno od 1.7. do 31.8.2021
 • účast žáka na akci je bezplatná

ŠKOLA BUDE GARANTOVAT

 • zajištění lektorů
 • obsah programu, přizpůsobený možnostem školy a zájmu dětí
 • účastníky projektu (žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku)
 • BOZ při realizaci projektu
 • fotografický výstup z projektových dnů (bude upřesněno)

AŠSK ČR ZAJISTÍ PRO POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

 • podklady pro administraci a financování dle schváleného rozpočtu a manuál pro průběh akce
 • rozpočet (mzdové náklady lektorů - DPP do 250Kč/hod. za osobu + materiální podporu projektu - dle návrhu AŠSK ČR a na základě Rozhodnutí MŠMT)
 • dokumentaci a přímou administrativní podporu organizátora a účastníků projektu

Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte, prosím, do čtvrtka 8.4.2021 první předběžnou přihlášku.

Kapacita projektu je v letošním roce omezená, proto bude o účasti škol rozhodovat datum a čas předběžného přihlášení.

KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na naši infolinku nebo na uvedené kontaktní osoby.

 

INFOLINKA608 890 733
Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
tel.: 605 702 141
email: svatka.sagnerova@seznam.cz
Ing. Bc. Roman Kuběna
ekonom projektu
tel.: 603 208 026
email: mddmstod@volny.cz
Mgr. Leoš Bím
obsahová náplň projektu
tel.: 732 111 446
email: leos.bim@jergym.cz
Anna Majerová
vedoucí projektového úseku
tel.: 734 277 241
email: majerova@assk.cz

 

 

Zpět