Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

VZDĚLÁVACÍ DNY 2020: Základní škola Chromeč

7. 6. 2021

Vzdělávací dny byly prázdninovým projektem AŠSK, na který letos navážeme Letními kempy AŠSK. Ty mají být oproti předchozímu roku realizovány v průběhu celých letních prázdnin, tedy v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2021. Než se naplno rozběhne projekt pod novým názvem, zavzpomínáme si na úspěšný první ročník. Mgr. Jitka Pavelková se s námi podělila o to, jak Vzdělávací dny probíhaly v Základní škole Chromeč.

S velkými obavami jsme se pouštěli do projektu, který na naší malé škole v žádné jiné podobě nikdy neproběhl. Přeci jen byly děti dlouho doma a neměli jsme tušení, zda-li se budou chtít o prázdninách vracet do školy. O to větší bylo naše překvapení, když se přihlásili téměř všichni žáci a rovnou na oba turnusy.

Mimo opakování učiva formou her, pracovních listů a soutěží jsme společně zažili neopakovatelné zážitky, na které jen tak nezapomeneme.

V rámci výuky jsme navštívili archeoskanzen v Modré, Živou vodu v Modré, Kovozoo a westernové muzeum. Pohybové aktivity jsme si zpestřili výšlapem na rozhlednu Brusná v Bludově, laser arénou, jump arénou, plaváním v biotopu nebo například výšlapem k řece Sázavě v Zábřeze.

Také jsme si ve volnočasových aktivitách vyrobili spoustu krásných věcí. Malovali jsme na kamínky a trička, vyráběli jsme z keramiky, z plastových vršků a přírodnin nebo vyráběli obrázky z barevného písku.

Díky tomuto projektu se žáci hravou formou vrátili do školních lavic, obnovili kamarádské vztahy a začali si zvykat na režim běžného školního roku.

I když jsme již zahájili nový školní rok, žáci stále vzpomínají a už teď se ptají, co budeme dělat příští rok o prázdninách.

 

Text, foto: Mgr. Jitka Pavelková

 

Zpět