Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Zkontrolujte doručenou poštu

8. 6. 2021

Všechny školy, které projevily zájem o účast na projektu Letní kempy AŠSK, byly e-mailem vyrozuměny o zařazení či nezařazení do projektu. Další kroky k úspěšné registraci do projektu jsou vysvětleny v e-mailu a v dokumentu Pravidla pro realizaci projektu.

 

Zpět