Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Základní škola Mikulůvka přivítala na Letních kempech 35 dětí

21. 7. 2021

I na Základní škole Mikulůvka proběhly ve druhém červencovém týdnu dva Letní kempy pod hlavičkou AŠSK ČR. O jejich průběhu nám sepsala pár řádků ředitelka tamní školy, Mgr. Pavla Povýšilová.

Na základě výzvy AŠSK ČR jsme se přihlásili k účasti v projektu Letní kempy AŠSK 2021. Zájem žáků o účast na kempu byl veliký, proto jsme uspořádali dva jednotýdenní kempy. Celkem se obou kempů zúčastnilo 35 žáků z 1.-5. ročníku. Vedoucími kempu byli pedagogové naší školy.

V dopoledních výukových hodinách byly realizovány vzdělávací aktivity. Upevňování znalostí z českého jazyka, mj. čtení z knihy J. Karafiáta - Broučci a zhlédnutí dílu seriálu Broučci bylo motivací na výlet na Velkou Lhotu a návštěvu kostela, kde působil autor Broučků jako farář. Při následném luštění tajenky na pracovním listě si děti procvičily čtení s porozuměnímMatematické dovednosti jsme procvičili při sčítání získaných bodů při různých hrách, obrazotvornost, logické a prostorové myšlení jsme potrápili skládáním tangramů, četli jsme v jízdních řádech apod. Hravou formou si děti vyzkoušely základy programování pomocí interaktivní pomůcky Qobo.

Finanční gramotnost jsme měli možnost procvičit v praxi při nákupu drobných suvenýrů či občerstvení na výletech.

Společensko-vlastivědný blok byl věnován poznávání naší obci Mikulůvka, kde jsme navštívili místní Mikulkův mlýn, obecní úřad, knihovnu i zvonici. Na obecním úřadě nám pan starosta řekl mnoho zajímavostí o historii obce Mikulůvka. Poznali jsme ale také blízká zajímavá místa. Navštívili jsme Velkou Lhotu s evangelickým tolerančním kostelem, výstavu prací malířky a ilustrátorky knihy Broučci, paní Vlasty Švejdové, přehradu Bystřičku, lázně Teplice nad Bečvou, hranickou propast i Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Odpolední hodiny pak byly zaměřeny zejména na pohyb - závodivé hry, míčové hry, turistiku atd. Zařazeny byly ale i další aktivity, jako například pokusy s vodou, vzduchem, základy zdravovědy, malování obrázků na téma "Broučci”, které jsme přivezli jako dárek na faru ve Velké Lhotě, batikování triček a mnoho dalších. V mobilním planetáriu jsme měli možnost zopakovat si i znalosti z přírodovědné oblasti zhlédnutím vzdělávacího filmu.

Na závěr kempu jsme s dětmi vyhodnotili celý týden, předali jim pamětní listy a rozloučili se u táboráku.

Doufáme, že se nám podařilo kromě podpory opětovného posílení sociálních vztahů mezi spolužáky, podpory pohybových aktivit dětí a návyků zdravého životního stylu podpořit také zájem o vzdělávání v různých oblastech.

 

Zpět