Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Olympijské hry a média na ZŠ Englišova v Opavě

27. 7. 2021

Ani v Opavě nazahálejí a chystají se na Letní kempy 2021, na kterých v příštích týdnech přivítají desítky dětí. Jaké budou Letní kempy na Základní škole Englišova v Opavě nám nastínil vedoucí tamních kempů a vychovatel Drahomír Streit.

Propojit největší sportovní akci se sedmou velmocí se rozhodli sportovně - vzdělávací formou v rámci letního kempu žáci ZŠ Englišova v Opavě. V letošním roce se konají v měsíci srpnu letní Olympijské hry v Tokiu, na kterých velkou roli budou hrát světová informační média. ZŠ Englišova je řadu letu nejúspěšnější základní školou se sportovními třídami v ČR a v posledních letech se její žáci také úspěšně prosazují v mediální oblasti. Letní kemp bude tak v rámci volnočasového programu kombinovat sportovní aktivity s rozvojem mediální vzdělanosti. Kluci a holky budou rozvíjet atletické dovednosti, zlepšovat se v míčových hrách, učit se verbální komunikaci, rozvíjet písemný projev, naučí se pracovat s audiovizuální technikou a grafickými programy. Výstupem volnočasového programu bude plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a film o letním kempu.

V rámci vzdělávacího programu budou děti rozvíjet svoje jazykové schopnosti a povědomí o zajímavostech z celého světa. Obě tyto oblasti budou propojeny a český a anglický jazyk bude prostupovat přírodou, historií a zeměpisem u nás, v Evropě, a také v Japonsku, místě konání Olympijských her. Všechny aktivity budou realizovány zábavnou formou s cílem posílit jejich fyzickou kondici, psychickou odolnost, jazykové schopnosti, mediální povědomí a získání řadu nových informaci z celého světa. Letní kempy na ZŠ Englišova v Opavě se uskuteční v měsíci srpnu 2021 a děti se už moc těší!

      

 

Zpět