Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě: Nabitý týden plný vědomostí a sportu

29. 7. 2021

Pět dnů zábavy, sportu a nově nabytých vědomostí. Tak by se dal shrnout týdenní Letní kemp na Základní škole Pod Vinohrady v Uherském Brodě, kterého se zúčastnilo 70 dětí. Čím se děti bavily, kam vyrazily na výlety a co zajímavého zažily popsala Dagmar Mandíková, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod.

V pondělí 19. července byl zahájen Letní kemp, kterého se zúčastnilo 70 dětí. Dopoledne proběhl sportovní víceboj jednotlivců v 6 disciplínách - na jednotlivých stanovištích si děti vyzkoušely rychlost, obratnost, sílu a dovednost. Po obědě byl víceboj zaměřen na vědomosti a dovednosti a opět se soutěžilo v 6 disciplínách. Nejlepší závodníci jednotlivých kategorií byli za dopolední část odměněni medailí a diplomem. První den kempu proběhl úspěšně a za velmi krásného počasí.

V úterý dopoledne se všechny skupiny Letního kempu vydaly do ZOO ve Zlíně. Na programu byla komentovaná prohlídka afrických zvířat. Odpolední část dne byla věnována pohybovým aktivitám. Děti byly rozděleny do skupin dle zaměření - florbal, aerobik a sportovní hry. Ve florbalu sehráli starší i mladší turnaj. V závěru dne byl vyhodnocen pondělní vědomostní šestiboj, tři nejlepší v každé ze 6 kategorií obdrželi diplom a medaili. Pochvalu zaslouží nejmenší účastníci, kteří zvládají program skvěle.

Ve středu byl program opět nabitý. První skupina zahájila den technickým programem na SPŠOA Uh. Brod a odpoledne probíhal turnaj v plážovém fotbale. Druhá skupina v dopoledních hodinách navštívila dvě složky integrovaného záchranného systému ČR - policiii a záchrannou službu. Ve zbylém čase se děti věnovaly pohybovým aktivitám (aerobik, sportovní hry). Druhá skupina odpoledne také navštívila technický program, ve kterém si vyzkoušely hudební virtuální realitu, vše zábavnou formou. Za pomoci grafického programu si děti vytvořily jednoduchý návrh, který si vytiskly ve 3D tiskárně. Dozvěděly se, co je to automatizace a jak funguje výrobní stroj. Programoví vedoucí dětem také předvedli, jak pracuje robot ve výrobní lince.

Ve čtvrtek jsme se všichni vydali vlakem na celodenní výlet do Hostětína, kde byl program zaměřený na ekologii a přírodní zdroje. Skupina mladších dětí se vydala do místní zahrady, kde byly připravené nelehké úkoly. Paní lektorka dětem vysvětlila a názorně ukázala druhy zahrad. Děti využily svých znalostí a vytvořily z neživé přírody přírodu živou. Poté se musely podle mapy zorientovat a najít úkryty živočichů na zahradě a ze získaných informací doplňovaly tajenku. Na závěr si každý vyrobil bylinkový čaj. Starší děti absolvovaly exkurzi po Hostětíně, kde zhlédly krásu místní krajiny. Dozvěděly se spoustu nových informací ohledně udržitelného rozvoje krajiny i samotné obce. Navštívily spoustu ekologických prvků a zkusily si management různých typů krajiny.

Poslední páteční den se děti věnovaly pohybovým aktivitám dle zvoleného zaměření. Mladí účastníci si vybrali sport, ve kterém se chtějí zdokonalovat. Florbalisté měli na programu závěrečný turnaj s dovednostními soutěžemi, které byly na konci dne vyhodnoceny (nejtvrdší střela, přesnost střelby, nejrychlejší hráč, nájezdy). Děvčata z aerobiku trénovala v malé tělocvičně, kde probíhaly soutěže jednotlivců. Sportovních her se zúčastnilo 15 dětí, které obsadily velkou tělocvičnu. Zároveň se také konala hudební část tábora. Svůj hudební um mohly děti předvést za pomoci Bobotubes či tvorbu perkusivních nástrojů na vlastním těle. Na závěr kempu proběhlo ocenění všech účastníků.

 

Zpět