Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Letní kempy na ZŠ Oldřiš se 100% docházkou a 100% nadšením

6. 8. 2021

O Letním kempu, který na Základní škole Oldřiš proběhl v termínu od 12. do 19. července, vypráví vychovatelka tamní školní družiny Mgr. Monika Ječmínková.

Průběh Letního kempu byl zdařilý, děti si odnesly nejen řadu nových poznatků, ale také procvičily učivo různých oblastí a byly téměř celé dny na čerstvém vzduchu. Velmi důležitá byla i sociální interakce mezi věkově různorodou skupinou dětí - děti se učily fungovat v režimu různých rolí ve skupině. V neposlední řadě silný emocionální zážitek přinesl dětem i vedoucím uspokojení z plodně stráveného času. Dokladem je i to, že všechny děti měly stoprocentní docházku a dodatečně měly zájem se zapojit i další děti (což bohužel nebylo možné).

Letní vzdělávací kempy měly jistě svůj význam při začleňování dětí do společnosti vrstevníků a pro rozvoj vědomostí, dovedností a návyků hravou formou.

 

Zpět