Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

První letní kemp na EKO ZŠ Dobřív

24. 8. 2021

První kemp na naší škole v malé podbrdské vesnici nesl název "Cesta do přírody". Cílem kempu bylo zaměření hlavně na environmentální výchovu spojenou se sportem. Jako Ekoškola učíme děti, jak se chovat v přírodě a zlepšovat životní prostředí ve svém okolí.

Děti poznávaly zajímavosti z okolí svého bydliště a života lesních zvířat. Vydali jsme se pěšky na výlet do Muzea Středních Brd ve Strašicích, kde se děti seznámily se zajímavostmi z historie nejen vojenské. Poznávaly i zvěř a současnost naší nové CHKO Brdy.

Společně jsme zažívali sportovní zážitky. Zkoušeli jsme míčové sporty i atletické disciplíny na naší škole. Seznamovali jsme se s myšlenkou olympismu. A fandili jsme našim olympionikům při olympijských hrách v Tokiu.

Během kempu se děti rozřadily do týmů, které si vytvořily vlastní název a pokřik. Společně pak zjišťovaly informace o zvířatech našich lesů. Také hádaly dle pantomimické nápovědy, o které zvíře se jedná a následně sdělovaly kamarádům, jaké zajímavosti zjistily.

Kromě sportu a předávání si zajímavostí také děti tvořily. Vytvořily si společně trička s krásnými motivy naší fauny. Následovalo tvoření v lese z přírodnin a stopovačka, ve které musely děti prokázat získané znalosti. Na konci stopované nás přepadl velmi silný déšť a tak jsme upalovali v pláštěnkách do školy, před kterou na nás již čekali rodiče. Pro některé děti to byl velmi silný zážitek.

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet. Pěšky jsme se vydali a zastávku do Mirošova, kde jsme nasedli na vláček a jeli do Kornatic k rybníku, kde nás pozdravem "LESU ZDAR" vítal Pavel, náš průvodce lesem a jeho životem. Ukázal nám paroží jelena, lebku medvěda, pařát výra, živého kůrovce a spoustu dalších zajímavostí. Seznámil nás s Julčou - loveckým "obr" psem a jejím vybavením na obojku. No a v lese jsme získali spoustu zajímavých informací o růstu a probírce stromů, zvěři i lesních skřítcích. Viděli jsme, jak se zjišťuje zdraví a stáří stromů. Pořádně jsme je objali a naslouchali stromům i lesu. Také jsme došli na Mariinu vyhlídku, kde se nám opravdu moc líbilo. Po obídku v přírodě jsme se vypravili zase k rybníku, kde na nás vybafl hejkal, tedy spíše hejkalka. Také klukům pro radost hejkal s Pavlem vystřelili na špičku stromu z brokovnice. No a pak už zase hurá na vláček a jeli jsme zpět. Po návratu jsme si chvilku hráli na zahradě a už byl čas jít domů.

V pátek jsme hráli hry zaměřené na poznávání přírody. Vytvořili jsme si zdravou svačinku - ovocný salát. Zajímavé byly také pokusy. Zjišťovali jsme například, který ze stromů vytvoří nejvíce kyslíku, co se stane s rybniční vodou, když se do ní přidají různé přísady apod... Pozorovali jsme nafukování balónku z malé PET lahve při tvorbě oxidu uhličitého a zakončili jsme je citrónovou sopkou. Opět jsme nezapomněli fandit našim sportovcům na OH v Tokiu a prožívali úspěch Jiřího Prskavce a Lukáše Krpálka.

Letní kemp utekl jako voda. Děkujeme všem zúčastněným dětem, bylo to s vámi moc príma.

Paní učitelka Kačka a Bohunka

 

Zpět