Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Hry, výuka i beachvolejbal na Letním kempu na ZŠ Brno Novolíšeňská

6. 9. 2021

Kemp proběhl v přátelské atmosféře a formou hry jsme procvičili učivo probírané v předchozím ročníku.

Vzhledem k pestré věkové skladbě jsme pracovali individuálně, ve skupinách dle ročníku i společně. Cílem kempu bylo především podpořit správné návyky k učení, uvést základní pravidla a principy do souvislosti s běžným životem, podpořit vzájemnou spolupráci dětí, podpořit jejich sebevědomí a schopnost rozhodování.

Vzdělávací aktivity jsme střídali s tréninkem základních pohybových dovedností a herních činností jednotlivce ve volejbale. Velký zájem vyvolal turnaj na beachvolejbalových kurtech, kde se děvčata naučila volejbalové pády beze strachu, ale také určit systém turnaje, zapsat a vyhodnotit jeho výsledky.

Dle závěrečných slov jedné z děvčat byl kemp náročný, ale moc jsme si ho společně užili!

Pavla Kočvarová, pedagog

 

Zpět