Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Týden plný nejen rybníkářství na ZŠ Emy Destinové v Českých Budějovicích

10. 9. 2021

Cílem letního kempu bylo nejen získání a doplnění znalostí z českého jazyka, matematiky, prvouky, upevnění vzájemných vztahů, ale i upevnění vztahu k místu - kraji, kde žiji.

Cílem letního kempu bylo nejen získání a doplnění znalostí z českého jazyka, matematiky, prvouky, upevnění vzájemných vztahů, ale i upevnění vztahu k místu - kraji, kde žiji. Jazykové dovednosti uplatnily při zjišťování indicií, které je dovedly k dopisu, kde je přímo Jakub Krčín pozval do světa ryb, rybníků a rybníkářů. Společně vytvořená "mapa" počátečních znalostí dovedla děti k přemýšlení nad tématem. Další práce s texty, vyhledávání klíčových informací, vyjádření vlastních postřehů vedly děti rozšiřování a upevňování znalostí.

Pracovali jsme nejen v prostorách školy, ale navštívili jsme i místní knihovnu. Zde jim paní knihovnice poskytla další indicie, podle kterých děti zjistily další fakta. Při osvojování znalostí se děti aktivně zapojovaly. Např. vymýšlely navzájem hádanky (v krátkých textech správně charakterizovat sladkovodní ryby), vytvořily podklad pro encyklopedii - k vybranému textu malovaly obrázky nebo naopak. Fantazii uplatnily při výtvarném tvoření a vyrobily ryby z keramické hlíny. Co je to rybník, jaké živočichy a rostliny zde nalezneme, děti zjistily při další společné práci. Vytvoření papírové makety rybníka předcházelo vyhledávání, třídění, doplňování informací.

Nejvíce informací děti získaly na výletě do Třeboně. Navštívili jsme Dům přírody, kde si vyzkoušely své znalosti v poznávání živočichů a rostlin, "poznaly" další rybníkáře. V Domě Štěpánka Netolického paní průvodkyně děti velmi chválila za znalosti, které prokázaly. Seznámily se nejen se stavbou rybníka, nástroji a nářadím, vyzkoušely si napouštění miniaturní rybniční sítě. Podle mapy došly k Zlaté stoce, popsaly a v mapě vyznačily cestu k rybníku Svět. V sádkách zjistily, že i dnešní práce rybářů je namáhavá.

Matematické dovednosti uplatnily po návratu z výletu. Porovnávaly ceny ryb, množství práce potřebné k postavení rybníka dnes a dříve, co lze koupit za tržbu z ryb dnes a dříve. Vážení, měření, odhadování, měření vlastního sáhu, vyměření rybníka, sčítání a odčítání děti pasovalo na rybníkáře. Získané informace, vlastní úvahy a zápisky zaznamenávaly do portfolií, která poslouží pro další výuku.

Nezapomněli jsme "výuku" prokládat pohybovými hrami. Hry Na rybáře, Z vody do vody, Výlov a další s rybářskou tématikou dokreslily téma týdne. Hřiště SK Pedagog nám poskytovalo další pohybové vyžití. V závěrečné Tiskové konferenci jsme porovnali původní a nabyté znalosti. Své názory, myšlenky, pocity děti vyjádřily v bezchybně napsaném dopise Jakubu Krčínovi. Letní kemp jsme si s dětmi užili a děkovný e-mail od rodičů nám udělal velkou radost.

 

Zpět