Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

AŠSK ČR

Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) od roku 1992 organizuje a podněcuje zájmové činnosti dětí a mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu na základních a středních školách a v dalších školských zařízeních v České republice, a to především v době mimoškolního vyučování. Cílem je naučit děti pravidelně sportovat s tím, že není důležité dosažení nadstandardních výkonů, ale především sportovní prožitek a radost z pohybu.

 

Poslání AŠSK ČR

 • Vytvářet ideální podmínky pro rozvoj pohybových a sportovních aktivit na základních a středních školách
 • Budování kladného vztahu dětí ke sportovním aktivitám
 • Podpora fyzického i psychického zdraví
 • Vytváření sociálních vazeb v rámci kolektivu
 • Rozvoj a zdokonalování fyzické zdatnosti dětí

Projekty AŠSK  ČR a další činnost

 • Projekt Sportuj ve škole
 • Projekt Hýbeme se hezky česky
 • Organizace školních sportovních soutěže
 • Školní sportovní kluby
 • Mezinárodní aktivity
 • Centra sportu
 • Pořádání kurzů, seminářů, školení nebo jiných vzdělávacích akcí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky

 

Více na webových stránkách www.assk.cz.