Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Letní kempy AŠSK - O projektu

Doba, kdy letní prázdniny znamenaly 2 měsíce bez školy, je ta tam. Díky projektu Letní kempy AŠSK se děti (a také učitelé) těší do školy i v létě.

Program Letních kempů naváže na velmi úspěšný projekt Vzdělávací dny AŠSK ČR, který v roce 2020 reagoval na plošné uzavření škol a jeho dopady na vzdělávání dětí.

CÍLE PROJEKTU

 • podpora a kompenzace zameškaného vzdělávání
 • příprava dětí na nástup do nového školního roku
 • smysluplné využití volného času o prázdninách
 • podpora a posílení sociálních vztahů dětí

PARAMETRY PPROJEKTU

 • celodenní (8 hodin) péče o děti, složené z dopolední vzdělávací části a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám
 • skupiny složené z min. 15 dětí
 • děti z I. a II. stupně škol
 • projektu se mohou účastnit pouze školy, jejichž žáci plní ve školním roce 2020/2021 povinnou školní docházku
 • program 5 po sobě jdoucích dní
 • období realizace je od 1.7. do 31.8.2021
 • účast žáka na akci je bezplatná

ŠKOLA GARANTUJE

 • zajištění lektorů
 • obsah programu, přizpůsobený možnostem školy a zájmu dětí
 • účastníky projektu (žáci, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku)
 • BOZ při realizaci projektu
 • fotografický výstup z projektových dnů (bude upřesněno)

AŠSK ČR ZAJISTÍ

 • podklady pro administraci a financování dle schváleného rozpočtu a manuál pro průběh akce
 • mzdové náklady lektorů
 • materiální podporu projektu
 • dokumentaci a přímou administrativní podporu organizátora a účastníků projektu


NEZÁVAZNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PROJEKTU BYLO UZAVŘENO

 

INFOLINKA

608 890 733