Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Na Letním kempu v Jasenné děti poznávaly okolí i nadšeně sportovali

24. 9. 2021

První turnus Letního kempu proběhl v Jasenné od 19. do 23. července 2021. Základnou se nám stala klubovna místní fary s rozlehlou farní zahradou. Na Letní kemp se přihlásilo 25 dětí, přičemž denně docházelo 24.

Tématem kempu byli námořníci, proto se všechny úkoly, zkoušky, slohovky, vyrábění, počítání, logické úlohy a šifry apod. vztahovaly k tomuto tématu. Pokud jsem vyráželi mimo zázemí jasenské fary, navštěvovali jsme expozice probíhající v muzeích a vzdělávacích institucích blízkých měst - Zlín a Vsetín. Ať už se jednalo o interaktivní výstavy, kdy si děti mohly mnoho nového ozkoušet "na vlastní kůži" (Festival IQ Play, Malý svět poznání, Poslové z vesmíru…), nebo o ty "klasické", kde se děti taky dozvěděly mnoho nového (prohlídka zázemí 21. budovy, Muzeum regionu Valašsko, hrad Malenovice).

Odpolední volnočasové aktivity byly zaměřeny na rozvoj spolupráce a prohloubení kamarádských vztahů napříč ročníky. Využívali jsme převážně sportovně pohybové aktivity, kdy měly děti k dispozici řadu sportovního vybavení (fotbal, přehazovaná, badminton, skákání gumy, vybíjená apod.). Svůj prostor měly i výtvarné aktivity, při kterých jsme zrelaxovali a dali prostor tvořivému já.

Jana Kohoutová, pedagog 1. stupně

 

Zpět