Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

Vzdělávací dny

Letní kempy AŠSK navazují na velmi úspěšný projekt Vzdělávací dny AŠSK ČR, který v roce 2020 reagoval na plošné uzavření škol a jeho dopady na vzdělávání dětí. V roce 2021 došlo ke změně ve Výzvě MŠMT a projekt dostal nový název Letní kempy AŠSK.

Vzhledem k mimořádným opatřením, ovlivněným pandemií COVID-19, neprobíhalo v období od března do června 2020 vzdělávání na školách ve standardním režimu a rozsahu.

Se záměrem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol rozhodlo MŠMT o změně v projektech, podpořených v roce 2020 v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organice. Na tuto změnu zareagovala Asociace školních sportovních klubů České republiky a zpracovala koncept nového prázdninového projektu, zaměřeného na podporu populárně-naučného vzdělávání žáků všech stupňů škol. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl poté v srpnu 2020 realizován projekt Vzdělávací dny AŠSK, který měl podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v novém školním roce.

Vzdělávací dny měly podobu 1-4 denních vzdělávacích kempů a byly realizovány v různém rozsahu ve 172 organizacích (ZŠ, SŠ, SVČ, DDM) po celé České republice.

Základní rámec programu Vzdělávacích dní

  • celodenní (8 hodin) garantovaná péče o děti - z toho dopolední vzdělávací část, odpolední část, věnovaná volnočasovým aktivitám
  • každý den povinné 4 hodiny vzdělávacích aktivit a 4 hodiny volnočasových aktivit, z nichž minimálně 2 hodiny pohybových aktivit
  • návaznost programu dne na RVP daného typu školy v obou částech
  • Průběh VD samostatně nebo v blocích (blok = maximálně 4 po sobě jdoucí dny);
  • období realizace - srpen 2020
  • kapacita možných realizovaných dní u jedné organizace 16 dní

skupiny s minimálním počtem 10 dětí a maximálním počtem 15 dětí

Hlavní cíle projektu Vzdělávací dny

  • částečná kompenzace zameškaného vzdělávání z druhého pololetí školního roku 2019/2020
  • příprava dětí na nástup do nového školního roku
  • smysluplné využití volného času o prázdninách

Na rozdíl od klasické výuky byla dětem látka představena populárně-naučným či badatelským způsobem v různém prostředí dle možností školy a daných pravidel projektu. V rámci programu mohli žáci navštívit například vzdělávací zařízení s odborným výkladem (technická muzea, botanické zahrady či arboreta, zoologické zahrady apod.) nebo externí sportoviště sportovní centra.

 

Ukázky zpětné vazby

"Vhodně sestavený projekt k možnosti zapojení žáků do vzdělávacích aktivit i v době hlavních prázdnin. Projekt umožňuje různé možnosti kantorů doplnit svou výuku o praktické ukázky. Díky tomuto projektu lze zapojit do této formy zábavného vzdělávání i žáky ze sociálně slabých rodin, kteří by se z finančních důvodů asi jinak nezúčastnili."

- Základní škola a Mateřská škola Poličná


"Dětem se propojení hravé výuky zaměřené na sousední státy ČR a sportovního odpoledne velmi líbilo. Učily se vzájemné spolupráci, kooperaci, toleranci, jednání fair-play a respektu jeden ke druhému. Nikomu z nich se nechtělo domů. Děkujeme Vám za tuto možnost poznat naše děti (žáky) z té druhé strany lodi. Velké poděkování přišlo i ze strany rodičů."

- Základní škola Seč


"Vzdělávací dny byly pro děti velmi přínosné. Nenásilnou a poutavou formou se vrátily do školního procesu. Děti byly nadšené a mrzelo je, že tento projekt byl tak krátký. Bylo vzneseno několik dotazů, zda by se tato akce mohla opakovat i příští rok."

- 6. základní škola Cheb