Přihlašování do projektu bylo uzavřeno, všechny podpořené školy obdržely informace o dalším postupu do e-mailu.

O projektu

Asociace školních sportovních klubů České republiky pořádá prázdninový projekt Letní kempy AŠSK, který navazuje na Vzdělávací dny AŠSK. Ty v roce 2020 reagovaly na uzavření škol v důsledku pandemie COVID-19.

Záměrem projektu je zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol, posílení sociálních vztahů dětí a usnadnění zahájení výuky v novém školním roce prostřednictvím populárně-naučného vzdělávání. Nenásilnou formou tak připravujeme děti, rodiče i vyučující na školní režim. Letní kempy AŠSK kladou důraz také na volnočasové aktivity, především na pohybové, které jsou povinně obsaženy v programu všech kempů.

Projekt je plně hrazen dotací od MŠMT, účastnit se tedy mohou i děti ze sociálně slabších rodin, které se z finančních důvodů podobného projektu doposud neúčastnily. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací

Reference

Realizátor projektu

AŠSK

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT